BWthai.org Forum

Technic => Fine Art Photographer & Photography => : ธรา 07 Ҥ, 2552, 08:56:16 AM: จิตต์ จงมั่นคง และศิลปะอันเป็นที่รัก
: ธรา 07 Ҥ, 2552, 08:56:16 AM
หากมีใครสักคนมาพูดว่าศิลปะ (สามารถหรือมีส่วน) ทำหรือสอนให้คนเป็นคนดี เชื่อเหลือเกินว่าคงมีคนจำนวนไม่น้อยที่เห็นด้วยกับคำพูดดังกล่าว

อาจด้วยเหตุผลต่างๆ นานาตั้งแต่เห็นว่าศิลปะเป็นสิ่งสวยงามไปจนถึงเหตุผลอะไรก็ตาม แต่สำหรับอีกหลายคนอาจไม่คิดเช่นนั้นด้วยเหตุและผลที่แตกต่างกัน

ผมเป็นหนึ่งในคนประเภทหลังที่ไม่เคยเชื่อว่าศิลปะเกี่ยวข้องกับเรื่องความดีงาม เพราะเมื่อครั้งที่ศิลปะยังรับใช้ศาสนานั้นอาจจะมีความเป็นไปได้ในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของกันและกัน แต่หากนับจากเวลาที่ศิลปะได้เริ่มเดินหันหลังออกจากศาสนา หากจะพิจารณาศิลปะในความสัมพันธ์ที่มันมีต่อความเป็นสมัยใหม่แล้ว ความเกี่ยวโยงระหว่างศิลปะและความดีงามดูจะไม่น่าจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันได้ และถึงแม้ว่าศิลปะจะหันหน้าเข้าหาศาสนาก็ใช่ว่าศิลปะจะเกี่ยวข้องกับความดีงามไปเสียทั้งหมด เพียงแต่อย่างน้อยศิลปะยังมีโอกาสเข้าใกล้กับความดีงามมากกว่าการหันหลังให้เท่านั้น

ข้อสังเกตที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นจริงมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับพื้นฐานประสบการณ์และความรู้ที่แตกต่างกันอย่างยากที่จะหาข้อสรุปได้ หรืออาจเป็นเพราะความบังเอิญหรือไม่ก็ไม่ทราบได้ที่ผมและอาจจะอีกหลายคนที่เห็นพ้องกันว่า อาจารย์จิตต์ จงมั่งคง ศิลปินแห่งชาติผู้ซึ่งถึงแก่กรรมไปเมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมาเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดำเนินชีวิตให้คนรอบๆ ตัวท่านเห็นว่าศิลปะสามารถเข้าใกล้ความดีงามได้ การดำเนินชีวิตที่ไม่เพียงแต่สะท้อนออกมาจากกิริยามารยาทที่ผ่านการพูดคุยสนทนา ที่รวมไปถึงการส่งผ่านทางความคิดอ่านที่หากใครได้มีโอกาสพูดคุยหารือกับท่านจะสามารถเข้าใจและรับรู้ประสบการณ์นี้ได้: Re: จิตต์ จงมั่นคง และศิลปะอันเป็นที่รัก
: ธรา 07 Ҥ, 2552, 08:57:07 AM
สำหรับบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ร่วมดังกล่าว ก็สามารถรู้จักอาจารย์จิตต์ผ่านผลงานภาพถ่ายของท่านที่มีความประณีต มีความเป็นระเบียบหมดจด และมีความงามเป็นพื้นฐานสุนทรียะที่ไม่ว่าผู้ชมจะเป็นใคร มีพื้นฐานประสบการณ์ความรู้อย่างใด ก็สามารถรับรู้ถึงความละเอียดลออและความซื่อตรงผ่านผลงานของท่านได้ เรียกได้ว่าเป็นการสร้างบทสนทนาระหว่างเรื่องสุนทรียะ (aesthetics) กับเรื่องจริยธรรม (moral) ที่ก้าวล้ำบทสนทนาในศิลปะโลกตะวันตกอย่างแนบเนียนในยุคทศวรรษที่ 1950-1960 เพียงแต่ยังไม่ใคร่มีใครหยิบจับเอามาเป็นประเด็นในการสนทนาเรื่องศิลปะไทยเท่าใดนัก

ผลงานศิลปะภาพถ่ายของอาจารย์จิตต์ จงมั่นคงมีทั้งที่เป็นภาพถ่ายตรง (straight photography) ที่อาศัยความพร้อมของเทคนิคฝีมือ ช่วงเวลา และเหตุการณ์ และในส่วนที่เป็นภาพถ่ายเชิงวิจิตรศิลป์ (fine art photography) ที่มีการใช้เทคนิคปรับแต่งเพื่อหาความสมบูรณ์ของภาพถ่ายโดยอาศัยพื้นฐานองค์ประกอบ น้ำหนักของสาขาวิจิตรศิลป์ในการสร้างสรรค์ ซึ่งสอดรับกับสุนทรียภาพตามยุคสมัยที่เน้นในเรื่องความงามของภาพเชิงประจักษ์ตรงกับบุคลิกภาพของอาจารย์จิตต์โดยไม่มีการเสแสร้งแม้แต่น้อย การทดลองของท่านจึงดำเนินไปในส่วนของกระบวนการ มากกว่าที่จะมุ่งไปที่การสร้างความหมายเชิงวิพากษ์ดังเช่นศิลปะในยุคต่อมาหรือยุคปัจจุบัน


: Re: จิตต์ จงมั่นคง และศิลปะอันเป็นที่รัก
: ธรา 07 Ҥ, 2552, 08:58:04 AM
ในการทำงานศิลปะภาพถ่ายของอาจารย์จิตต์นั้น น้อยคนนักที่จะทราบว่าขั้นตอนการตัดและตกแต่งฟิล์มเพื่อใช้ในการซ้อนภาพ ไปจนถึงการเตรียมน้ำยาล้างฟิล์มและภาพถ่ายนั้น อาจารย์จิตต์มีผู้ช่วยที่มีบทบาทสำคัญท่านหนึ่งคือ คุณเมทินี ภรรยาที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมงานที่สามีรัก ซึ่งผมเรียกเทคนิคเฉพาะที่อาจารย์จิตต์ใช้บริการว่าเป็นโปรแกรม 'เมทินีชอป' เพราะท่านใช้ก่อนที่โปรแกรมโฟโต้ชอปจะเป็นที่นิยมเสียอีก

แต่กระนั้น เบื้องหลังความสำเร็จในอาชีพและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์จิตต์ได้ดำเนินควบคู่ไปกับความสมดุลย์ในชีวิตคู่โดยมีภรรยาอันเป็นที่รักให้การสนับสนุน สามารถสร้างครอบครัวที่ความอบอุ่นแผ่ไปจนถึงลูกและหลาน เป็นแบบอย่างของความดีงามไม่เฉพาะแต่ในความเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ แต่ยังดำรงความดีงามในฐานะของการเป็นสามีที่มีความรักเคารพต่อภรรยา การเป็นพ่อที่อบรมกวดขันและเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนการเป็นครูที่ยินดีและเปิดกว้างที่จะถ่ายทอดและซึมซับความรู้ทั้งเก่าและใหม่ และความรู้สึกที่ซื่อตรงต่อการสร้างสรรค์อย่างที่หาได้ยากในโลกปัจจุบัน

เป็นระยะเวลากว่า 50 ปีที่อาจารย์จิตต์ จงมั่นคงได้ทุ่มเทให้กับงานศิลปะอันเป็นที่รักของท่าน ได้สร้างสรรค์ผลงานหลายชิ้นที่มีความสำคัญต่อหน้าประวัติศาสตร์ภาพถ่ายและประวัติศาสตร์ศิลปะ เป็นบุคคลที่คู่ควรแก่การนำมาเป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นต่อๆ มาทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานและชีวิตที่ดำเนินไปด้วยความเพียบพร้อมไม่บกพร่องในด้านใดด้านหนึ่ง


โดย : อรรฆย์ ฟองสมุทร
Life Style : ศิลปวัฒนธรรม
วันที่ 28 เมษายน 2552


: Re: จิตต์ จงมั่นคง และศิลปะอันเป็นที่รัก
: ช้าง 07 Ҥ, 2552, 01:04:36 PM
ขอบใจสำหรับบทความดีๆ


: Re: จิตต์ จงมั่นคง และศิลปะอันเป็นที่รัก
: chim 07 Ҥ, 2552, 01:33:35 PM
เยี่ยมมากครับธรา . .  มีอะไรดี ๆ ก็เอามาแบ่งปันกันครับ . . ขอบคุณครับ . . อิ อิ อิ . . . :[:ZBU


: Re: จิตต์ จงมั่นคง และศิลปะอันเป็นที่รัก
: yai 08 Ҥ, 2552, 08:14:35 PM
ขอบคุณครับ อ่านแล้วเห็นภาพ


: Re: จิตต์ จงมั่นคง และศิลปะอันเป็นที่รัก
: ตะลอน 22 Ҥ, 2552, 11:31:21 PM
ที่ผมตัดสินใจถ่ายภาพในทุกวันนี้ ก็เพราะผมจำภาพ"เมื่อพายุโหม"นี้ ของอาจารย์ จิตต์ จงมั่นคงได้เป็นอย่างดีเลยครับ


: Re: จิตต์ จงมั่นคง และศิลปะอันเป็นที่รัก
: ฅนคิด 05 Զع¹, 2552, 09:32:45 AM
ขอเชิดชู ครับ ศิลปะไม่มีวันหมดสิ้น   :ZZA: :ZZA: :ZZA: :ZZA: :ZZA: :ZZA: :ZZA: :ZZA: :ZZA: :ZZA: :ZZA: :ZZA: :ZZA: :ZZA: 


: Re: จิตต์ จงมั่นคง และศิลปะอันเป็นที่รัก
: sendmetof 02 ԧҤ, 2552, 05:39:14 PM
เห็นแล้ว ก็ต้องขอยกย่องจริง ๆคับ
เรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะจริง ๆ ขอคารวะ ขอบคุณสำหรับเนื้อหาดี คับ


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.